Gulafjord

 

GULAFJORD, kuttar 50 fot, byggeår 1912

Restaureringa har omfatta utskifting av råteskade i hud og spant,

nye dekksbjelkar og ny ruff.

Levert november 2012.