Me utfører på trefartøy

Ombygging til tverrhekk. 

Forlenging av skrog. 

Overbygg aluminium 

Innreiing 

Installasjon av maskin og utstyr.


Oppgradering / reparasjon av skrog og dekk.

Dokumentasjonsarbeid for sertifisering i samarbeid med Maritim Kompetanse Grete Bugge