Velkommen til Ornes Båtbyggeri AS!

Eit tradisjonelt båtbyggeri innst i Sognefjorden, med kundar frå heile landet, og med fagkunnskap innanfor tre og aluminium som hovudfelt. Vi løyser dei fleste arbeidsoppgåver innan nybygg og reparasjon av fartøy i tre, aluminium, stål og plast. 
Båtane vert bygd på bestilling etter kunden sitt ønskje. 
Januar 2009 tok me i bruk ny båthall, bygd etter nye miljøforskrifter med oppsamling i grovfilter og oljeutskillar.

Me tilbyr  BUNKRING, sal av diesel (pumpe med kortautomat) og fylling av vatn.

I den nye hallen kan me tilby nybygg, ombygging, reparasjon og vedlikehald av båtar opp til 50 fot og 30 tonn, innreiing, restaurering, legging av teakdekk, montering av motor og anna utstyr, motor service, glassfiber reparasjon og bygging i sandwich, lakkering, reparasjon etter grunnstøytingar, bytting av ror, for å nemne nokre.