Produksjon


I slipphallen kan vi ta inn fartøy i tre , stål, aluminium og plast for ombygging, reparasjon og vedlikehald. Slippkapasiteten er ca. 100 tonn, kran 4 tonn. Verksemda har eigen lamineringsverkstad for produksjon av laminerte konstruksjonar.

I dag tilbyr Ornes Båtbyggeri nybygg, ombygging og reparasjon av trebåtar, alt frå robåtar til fartøy opp til 30 meter.

Verksemda er og tilbydar av alle komponentar som trengst til fartøy opp til 30 meter, samt installasjon av utstyr (t.d. motorar, instrument til navigasjon, pumper og anna teknisk utstyr). Alt arbeid vert utført etter kunden sine ønskje.

 

 

Se også

Nybygg
Biletgalleri
Sognfæring 18 fot
Ornesbåt 16,5 fot
Ornesbåt 15 fot
Me utfører på trefartøy